Sviatky v Rakúsku

2023 2024
01. január Nový rok 01. január Nový rok
06. január Svätí traja králi 06. január Svätí traja králi
10. apríl Veľkonočný pondelok 01. apríl Veľkonočný pondelok
01. máj štátny sviatok 01. máj štátny sviatok
18. máj Nanebovstúpenie Pána 09. máj Nanebovstúpenie Pána
29. máj Turíčny pondelok 20. máj Turíčny pondelok
08. jún Božie telo 30. máj Božie telo
15. august Nanebovstúpenie Panny Márie 15. august Nanebovstúpenie Panny Márie
26. október štátny sviatok 26. október štátny sviatok
01. november Sviatok všetkých svätých 01. november Sviatok všetkých svätých
08. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie 08. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Štedrý deň 25. december Štedrý deň
26. december Sv. Štefana 26. december Sv. Štefana

Sviatky v Nemecku

2023 2024 Platné pre
01. január Nový rok 01. január Nový rok celé Nemecko
06. január Traja králi 06. január Traja králi Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
08. marec MDŽ 08. marec MDŽ Berlín
07. apríl Veľký piatok 29. marec Veľký piatok celé Nemecko
10. apríl Veľkonočný pondelok 01. apríl Veľkonočný pondelok celé Nemecko
01. máj Sviatok práce 01. máj Sviatok práce celé Nemecko
18. máj Nanebovstúpenie Pána 09. máj Nanebovstúpenie Pána celé Nemecko
29. máj Svätodušný pondelok pohyblivý sviatok Svätodušný pondelok celé Nemecko
06. august Božie telo 16. apríl Božie telo Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a Sasko a Durínsko
08. august Mierový festival 08. august Mierový festival Augsburg
15. august Nanebovstúpenie Panny Márie 15. august Nanebovstúpenie Panny Márie Sársko, Bavorsko
20. september Svetový deň detí 20. september Svetový deň detí Thüringen
03. október Deň zjednotenia Nemecka 03. október Deň zjednotenia Nemecka celé Nemecko
31. október Deň reformácie 31. október Deň reformácie Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko a Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko a Brémy, Dolné Sasko, Hamburg,Šlezvicko-Holštajnsko
01. november Všetkých svätých 01. november Všetkých svätých Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sársko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko
pohyblivý sviatok Deň pokánia a modlitieb 16.november Deň pokánia a modlitieb Sasko
25. december Prvý sviatok vianočný 25. december Prvý sviatok vianočný celé Nemecko
26. december Druhý sviatok vianočný 26. december Druhý sviatok vianočný celé Nemecko