Zvyšuje sa minimálna mzda pre pracovníkov gastro sektoru v Rakúsku !

Zvyšuje sa minimálna mzda pre pracovníkov gastro sektoru v Rakúsku !

Priatelia, gastronadšenci, svitá nám na lepšie časy, v Rakúsku sa bude dvíhať minimálna mzda v gastro sektore !

Nová minimálna mzda v Rakúsku pre nekvalifikovaných pracovníkov v hotelierstve a pohostinstve bude od 1. mája 2022 1 629 eur a v prvých dvoch rokoch práce 1 700 eur pre kvalifikovaných pracovníkov. Od 1. mája 2022 sa teda zamestnancom zvýši priemerná mzda a plat o 3,7 percenta.

„Zamestnanci si tento nárast príjmu po dvoch veľmi náročných rokoch plných existenčných obáv viac než zaslúžili“, zhodli sa Berend Tusch, predseda turistického oddelenia v odborovom zväze vida, a Andreas Laaber z odborového zväzu GPA

Nová minimálna mzda v Rakúsku pre nekvalifikovaných pracovníkov bude od 1. mája 1 629 eur a pre špecialistov 1 700 eur v prvých dvoch rokoch práce. Odkedy vstúpila do platnosti posledná kolektívna zmluva pred troma rokmi, nárast príjmu pre vyučeného kuchára sa pohybuje okolo 100 eur. Od 1. mája budú učňovské platy v prvom ročníku 815 eur, v druhom 925 eur, v treťom 1055 eur a vo štvrtom ročníku 1145 eur.

O koľko sa zvyšuje minimálna mzda v Rakúsku ?

Kolektívna zmluva pre pracovníkov a zamestnancov v hotelierstve a pohostinstve na roky 2021 a 2022, ktorá bola dohodnutá minulý rok, počítala s priemerným zvýšením minimálnych miezd a platov od 1. mája 2022 o 2,35 percenta. Súčasný vývoj inflácie sa však počas rokovaní v prvej polovici roku 2021 nedal predvídať. „Napriek mimoriadne ťažkým časom pre odvetvie v dôsledku pandémie nesieme zodpovednosť aj za našich zamestnancov a opäť sme citeľne zvýšili mzdy a platy, o ktorých už bolo rozhodnuté od 1. mája 2022,“ komentujú Susanne Kraus-Winkler a Mario Pulker, hlavní vyjednávači obchodných združení pohostinstva vo WKÖ, výsledok rokovaní.

Pulker a Kraus-Winkler spokojní

Obe strany zdôrazňujú konštruktívnu atmosféru diskusie počas rokovaní. „Spoločnosti aj zamestnanci sa počas pandémie museli vyrovnať s mnohými obmedzeniami a škrtmi. Vďaka dosiahnutej dohode, ktorá by nebola možná bez dobrých vyjednávacích partnerov na oboch stranách, môžu všetci zainteresovaní hľadieť do budúcnosti s optimizmom. Sociálne partnerstvo sa osvedčilo,“ uzatvárajú Tusch, Laaber, Kraus-Winkler a Pulker.

ZDROJ: GASTRO.NEWS

Minimálna mzda v Rakúsku všeobecne

Minimálna mzda v Rakúsku je a ešte dlho bude omnoho vyššie ako na Slovensku a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je o zamestnanie u našich susedov zo strany Slovákov taký veľký záujem. Nedá sa jednotne povedať o koľko, alebo koľkonásobne sú rakúske platy vyššie od tých na Slovensku. Pre každé odvetvie, resp. profesiu je to individuálne, teda u niektorej môže byť rozdiel väčší a u inej menší. Takisto záleží aj od ďalších činiteľov.

Základom pre určenie výšky mzdy sú kolektívne zmluvy uzavreté medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov. V nich je stanovená aj minimálna mzda pre dané odvetvie a pracovnú pozíciu. Pre profesie, ktoré nie sú kryté kolektívnou zmluvou bola minimálna mzda v Rakúsku stanovená vo výške 1000 eur.

V súvislosti s úplným otvorením rakúskeho pracovného trhu pol prijatý mzdový antidumpingový zákon. Ten na jednej strane pracovníkov z „východného bloku“ obral o možnosť ponúknuť svoju prácu lacnejšie a tým konkurovať Rakúšanom, na druhej strane ich chráni pred neprimerane nízkou mzdou, ktorú by im mohol platiť zamestnávateľ.

minimálna mzda v Rakúsku

Minimálna mzda v Rakúsku podľa profesií

Tak ako na Slovensku, aj v Rakúsku platí, že čím si práca vyžaduje kvalitnejšie vzdelanie, väčšiu odbornosť a prax, tým je lepšie ohodnotená. Nasledujúci zoznam radí profesie od najmenej zarábajúcich až po tie nadštandardne platené.

  • Medzi profesie, v ktorých platy patria v Rakúsku medzi najnižšie sú, samozrejme, tie, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje žiadna, alebo len minimálna kvalifikácia. Možno tu zaradiť napríklad chyžnú v hoteli. Chyžná zarába v Rakúsku okolo 1200 až 1300 eur. Pre porovnanie na Slovensku by zarobila z tejto sumy približne tretinu.
  • O niečo lepšie sú platené napríklad profesie kuchár, čašník/servírka, predavačka, pracovník v sklade, či recepčná. Ich platy sa pohybujú približne od 1300 eur vyššie.
  • Viac ako 1500 eur mesačne dostáva v Rakúsku napríklad za svoju prácu vodič, sekretárka, pekár, mäsiar, alebo z remeselníckych profesií napríklad maliar.
  • Plat okolo 2000 eur má napríklad elektrikár, zvárač, automechanik, tesár, alebo murár. Rovnako, alebo ešte o niečo viac zarobí napr. zdravotná sestra, účtovník, či správca počítačovej siete.
  • Od 2500 eur vyššie zarobí programátor, farmaceut, fyzioterapeut, ale aj kontrolór.
  • Ešte vyššie príjmy (nad 3000 eur) majú lekári, právnici, manažéri a ďalší špičkoví odborníci.

Hodnoty sú samozrejme len veľmi orientačné, pretože mzda u dvoch zamestnancov v rovnakej profesii sa môže výrazne líšiť. Výška odmeny u konkrétneho zamestnanca totiž zohľadňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí napríklad doba praxe či úroveň vzdelania. U profesie učiteľ aj má napríklad na výšku mzdy vplyv aj stupeň školy, na ktorej učí. Väčšina zo spomenutých čísel predstavuje spodnú hranicu zárobku, ktorý môže, v závislosti od spomenutých faktorov byť v konečnom dôsledku aj o viac ako polovicu vyšší.

Z uvedeného je jasné, že sa nedá presne určiť koľkonásobne sú platy u našich juhozápadných susedov vyššie ako na Slovensku. Vo všeobecnosti by sa však dalo povedať, že v Rakúsku sú mzdy (tak isto minimálna mzda v Rakúsku) oproti Slovensku približne dvoj až trojnásobne, niekde dokonca štvornásobne vyššie.

minimálna mzda v Rakúsku

Rozdiel v platoch môže byť ešte väčší

Nepochybnou výhodou, čo sa týka zárobku je pre rakúskych zamestnancov 13. a 14.  plat. Na Slovensku sú koncoročné odmeny, prípadne 13. plat skôr výnimkou, v Rakúsku je to štandard. Vďaka nemu pri mesačnej mzde 1200 eur tak zamestnanec ročne zarobí 16800 eur (14 x 1200 eur). Ak to rozpočítame na 12 mesiacov vyjde nám reálny príjem 1400 eur za mesiac, čo je o celú pätinu viac, v porovnaní so stavom, keď by trinásty a štrnásty plat nebol vyplácaný.

Výslednú mzdu môžu navýšiť aj rôzne príplatky a odmeny i benefity nefinančného charakteru. Plusom je určite aj o týždeň dlhšia platená dovolenka, na ktorú majú rakúski zamestnanci zo zákona nárok.

ZDROJ: Pracavonku

Tému Rakúskych miezd sme teda úspešne zvládli a nám neostáva nič iné, ako vám, váženým čitateľom, pripomenúť, že agentúra Job4gastro je tu pre každého, kto si chce nájsť super prácu v Rakúsku a to úplne bez poplatkov ! 🙂