Blog

Chystáte sa na Farmu do Nemecka?? Máte naštudovanú svoju prac.zmluvu?

Vertrag über ein kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis – Krátko dobé zamestnanie

Čo je to krátkodobé zamestnanie?
Zamestnanec je zamestnaný krátkodobo, ak je jeho trvanie obmedzené najviac na tri mesiace alebo 70 /v týchto dňoch svetovej krízy 115/ pracovných dní v priebehu kalendárneho roka. Zamestnanie musí byť dočasné a nesmie byť hlavným zdrojom príjmu zamestnanca.
Tento typ pracovného pomeru je vhodný pre prácu na čiastočný úväzok, prácu na dovolenke, prácu študenta, sezónnu prácu, náhradu za chorobu alebo dovolenku a podobné zamestnanie.
Krátkodobé zamestnanie je nariadenie zo sociálneho zákonníka . Nezohráva žiadnu úlohu v takých oblastiach, ako je pracovné právo. Spolu s mini zamestnaním je to jedna z najmenej platených pracovných miest.
Na krátkodobé mzdy nie sú žiadne príspevky na sociálne zabezpečenie a zamestnanec dostáva vyššiu čistú mzdu.
Zamestnávatelia môžu najímať pracovníkov na sezónnu prácu alebo ako náhradníkov v krátkom čase bez byrokratických ťažkostí a režijných nákladov spojených so zamestnávaním stálych zamestnancov.

Predpoklady pre krátkodobé zamestnanie
Zákonodarca stanovil úzke limity pre krátkodobé zamestnanie. Tieto sa dajú ľahko prekročiť, ak sa zamestnávatelia a zamestnanci nedozerajú pozorne.
Ako dlho môže trvať krátkodobé zamestnanie?
Ak krátkodobý zamestnanec pracuje na plný úväzok, t. J. Najmenej päť dní v týždni, môže byť zamestnanie súčasne obmedzené najviac na tri mesiace.
Ak pravidelne pracuje menej ako päť dní v týždni, krátkodobé zamestnanie nesmie trvať dlhšie ako celkom 70 pracovných dní.
Maximálne trvanie sa vzťahuje aj na jednotlivé povolania rozložené na dva kalendárne roky, napríklad od decembra do januára. Trvanie sa nesmie rozložiť na oba roky.

Ak má zamestnanec v jednom kalendárnom roku niekoľko krátkodobých pracovných miest (jedno po druhom alebo súčasne), musia sa jednotlivé časy spočítať.

Jasne obmedzené a nie pravidelne
Krátkodobé zamestnanie musí byť od začiatku obmedzené buď zmluvnou dohodou, alebo „podľa svojej povahy“. Ak očakávané trvanie zamestnania na začiatku zmluvy nie je známe, nie je možné dohodnúť žiadne krátkodobé zamestnanie.
Činnosť nesmie byť zameraná na opakovanie. Ak je možné predvídať, že zamestnanec bude opakovane používaný na krátke pracovné úlohy, nemôže byť zamestnaný v krátkom čase, aj keď celková doba jeho pridelenia nepresahuje 70 dní v roku.
Medzi dvoma pracovnými úlohami u toho istého zamestnávateľa musia byť najmenej dva mesiace, aby bolo možné prijať krátkodobé zamestnanie.
Žiadna profesionalita
Zamestnanec nemôže krátkodobo zamestnávať profesionálne. Môže to byť iba „ekonomicky podriadený zdroj príjmu“ pre zamestnanca.
To znamená, že krátkodobé zamestnanie sa môže vykonávať iba popri hlavnom zamestnaní, ktoré podľa zákona zahŕňa aj štúdium, školskú dochádzku alebo dôchodok. Ak je zamestnanie jediným zárobkovým zamestnaním zamestnanca alebo ak jeho živobytie financuje hlavne jeho živobytie, považuje sa to za profesionálne.
Výška mzdy nie je relevantná pre hodnotenie krátkodobého zamestnania, teoreticky môže byť zárobok neobmedzený.
S pravidelným platom nižším ako 450 EUR mesačne sa profesionalita nemusí kontrolovať.
Inými slovami, ak zamestnanec zarába menej ako 450 EUR mesačne, môže pracovať na krátku dobu, aj keď jeho zamestnanie bolo klasifikované ako profesionál. Vyššie uvedené limity na dobu zamestnania stále platia.
Zaujímavé fakty pre zamestnancov
Čo mnohí nevedia: Ako krátkodobý zamestnanec máte v zásade rovnaké práva ako stály zamestnanec.
Ak pracujete dlhšie ako celý mesiac v pracovnom pomere, máte nárok na dovolenku (jedna dvanástina riadnej ročnej dovolenky za mesiac). Po štyroch týždňoch máte v prípade choroby nárok na pokračujúcu mzdu od zamestnávateľa.
Ste tiež poistení proti úrazom prostredníctvom svojho zamestnávateľa.
Keďže vám nie je kryté sociálne zabezpečenie, nemusíte platiť príspevky poisťovacím spoločnostiam a dôchodkovému fondu. Dostanete preto vyššiu čistú mzdu ako v bežnom zamestnaní.
Na druhej strane však z tohto pracovného pomeru nebudete dostávať žiadne poistné dávky ani práva na dôchodok.

POĎ S NAMI NA ŠPARGLE DO NEMECKA
Zber + balenie špargle v Nemecku
1 hodinu autom od Mnichova
86570 Inchenhofen

Hľadáme sezónnych pracovníkov na mesiace od 10.apríl, máj az 29 jún. Priemerný pracovný čas je 8 hodín. Ak je to možné, práca sa vykonáva 5 dní v týždni. Súčasťou ubytovania je kontajner, spoločenská miestnosť, práčovňa a zariadenie na varenie.
Posteľná bielizeň je k dispozícii.

Ubytovanie je po 4 roch na izbe
Možnosť týždennej zálohy

Nemčina neni potrebná ale je výhodou
plat 1500 eur za mesiac
pracuje sa 5 dni v týždni
podľa pozície a odrobených hodin, ale vo všeobecnosti 9,35 eur na hodinu netto
jedno jedlo do dňa je zabezpečené
Pracovná zmluva priamo s fabrikou Nemeckou.
Práca je vonka na farme, sú pripravené opatrenia na zabezpečenie väčšej hygieny.

Na farmy je u nás Spracovateľsko-Administračný poplatok 50 eur, jednorázový na všetky sezónne práce spolu ktoré budú v budúcnosti,a ktorý sa vám vráti ak v dôsledku COVID 19, alebo iným vyhláseniam nebude možné vycestovať za prácou.
Poplatok je Administratívny.A je splatný len 1 krát na obdobie 5 rokv.

Inak sa neplatí nič, žiadny sprostredkovateľský poplatok.

Od Administračného poplatku sú oslobodený naši stály klienti a záujemci o Hotelierstvo.

Viac informácií u nás v agentúre

job4gastro@job4gastro.sk -nostop
+421940828233- 10.00 – 17.00 hod v Pracovné dni

""
1
Mám záujem
Meno a priezviskovaše celé meno
Telefóntelefónne číslo
Komentár ku pracovnej ponukenapíšte podrobnosti, prípadne otázky ku pracovnej ponuke
0 /
Žvotopis, motivačný listnahrajte súboru
Nahrať

* povinné údaje

Áno
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Previous
Next

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Share