Ako si nájsť prácu v Rakúsku ? Niekoľko zaručených spôsobov

Ako si nájsť prácu v Rakúsku

Ako si nájsť prácu v Rakúsku ? Niekoľko zaručených spôsobov

Ako si nájsť prácu v Rakúsku ? Od 1. mája 2011 sa rakúsky trh práce otvoril aj pre našich občanov. K tomuto dátumu boli zrušené všetky obmedzenia. Máme právo pracovať v Rakúsku či už v zamestnaneckom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Pri niektorých špecifických profesiách ako sú zdravotnícke a technické profesie je však stále potrebné preukázať odborné vzdelanie a prax.

Čo možno očakávať, keď si chcete nájsť prácu v Rakúsku ?

Najviac pracovných príležitostí je už tradične v odvetviach ako sú informačné technológie, zdravotníctvo (lekári a opatrovateľské služby), gastronómia (kuchári, barmani, čašníci) ale aj pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu.
Ľudí hľadajúcich si prácu u našich susedov láka najmä lepšie finančné ohodnotenie. Podľa platnej rakúskej legislatívy je zaručené rovnaké odmeňovanie všetkých zamestnancov bez ohľadu na krajinu pôvodu. Preto nie je možné zamestnávať občanov z iných členských krajín EÚ za menej výhodných podmienok. Tým si Rakúsko chráni zamestnanosť a životnú úroveň aj svojich občanov.

Vo väčšine rakúskych firiem dostáva zamestnanec každoročne navyše 13. a 14. plat. Tieto priemerné zárobky sú však len orientačné. Výška mzdy takmer vždy závisí aj na kvalifikácii, skúsenostiach, stupni znalosti jazyka a podobne. V skúšobnej dobe počas zaškoľovania či tréningu zamestnanec často dostáva nižšiu mzdu. Stále to môže vyzerať lákavo, ale v zahraničí treba rátať so spravidla vyššími životnými nákladmi ako u nás a rovnako nemalá časť príjmov pôjde na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a daň z príjmu.

Kde si hľadať prácu v Rakúsku?

Z pracovnoprávneho hľadiska je slovenský uchádzač v rovnakom postavení ako domáci, môže teda využiť všetky možnosti získania zamestnania. Či už osloviť priamo firmy ktoré pôsobia v odbore v ktorom chce pracovať alebo si vybrať z ponúk na internetových portáloch práce. Je možné využiť služby agentúry ktorá prácu v Rakúsku zaistí. Bez ohľadu na to ktorú cestu si vyberiete určite navštívte stránky informačnej a poradenskej služby EURES (EURopean Employment Services, Európske služby zamestnanosti).

Túto sieť založila už v roku 1993 Európska komisia a vznikla aby uľahčila a podporila voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ. Poskytuje poradenstvo všetkých uchádzačom o prácu v zahraničí v rámci EÚ, informácie o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých štátoch a v neposlednom rade informácie o voľných miestach a pomáha zamestnávateľom získať pracovníkov z iných krajín. Služby EURES sú bezplatné. Informácie o voľných miestach overujú pracovníci systému EURES v príslušných krajinách odkiaľ ponuka pochádza.

Možnosť sprostredkovať prácu v Rakúsku ponúka aj u nás viacero komerčných agentúr, tieto služby sú však spoplatnené. Ak sa rozhodnete hľadať si prácu týmto spôsobom, zistite si či má agentúra na túto činnosť povolenie. Ak podniká legálne nájdete ju na stránkach ÚPSVaR.

Ako si nájsť prácu v Rakúsku

Nezaškodí si ohlasy na agentúru preveriť aj na internete v rôznych fórach a podobne. Pri vyberaní sprostredkovateľa práce nereagujte na inzeráty na audiotextových číslach a nenechajte si posielať pracovné ponuky na dobierku. Vždy je najlepšie navštíviť agentúru osobne. Ak s ňou môžete komunikovať len e-mailom alebo telefonicky je to prvý signál aby ste boli veľmi opatrní.

Niektorí sprostredkovatelia ponúkajú prácu pri ktorej nie je nutná znalosť nemčiny. Ide zväčša o nekvalifikované a pomocné práce pri ktorých nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo odborné vzdelanie. Je však dôležité ovládať aspoň základy aby ste neboli odkázaní na cudziu pomoc. Ak si však hľadáte lepšie platenú kvalifikovanú prácu, ovládanie nemčiny aspoň na strednej úrovni bude zrejme nevyhnutné.

Maximálna výška ktorú od vás agentúra za sprostredkovanie zamestnania môže požadovať je stanovená zákonom. Ide o jednorazovú platbu vo výške 20% z mesačnej mzdy ak je sprostredkovaná práca na dobu do 6 mesiacov a 30% mzdy ak je práca dlhšia ako 6 mesiacov. Výška úhrady pre sprostredkovateľa od zamestnávateľa však nie je zákonom limitovaná. Pracovné agentúry ponúkajú okrem sprostredkovania zamestnania aj rôzne doplnkové služby, väčšinou za príplatok, ako napríklad pomoc pri jednaní s úradmi alebo asistenciu pri otvorení účtu v banke. Premyslite si či sa vám takto zaplatená pomoc oplatí. Agentúre neplaťte vopred. Agentúra inkasuje províziu až z vašej prvej výplaty.

Podľa platných právnych predpisov si prácu týmto spôsobom môžete hľadať iba ak nie ste evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce.

Agentúra má povinnosť uzatvoriť s uchádzačom písomnú dohodu ktorá obsahuje:

  1. názov, adresu, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa
  2. dĺžku trvania zamestnania
  3. druh práce, mzdu a ďalšie pracovné podmienky
  4. spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
  5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
  6. výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Nezabudnite si vypýtať  telefonický kontakt na agentúru ktorý môžete v prípade problémov využiť a tento bod zahrnúť do zmluvy. V prípade úspešného sprostredkovania by ste mali obdržať dve zmluvy. Dohodu o sprostredkovaní zamestnania a pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom. V zmluve by mali byť uvedené prípadne aj ďalšie podmienky ako spôsob zabezpečenia dopravy, stravné, dovolenka, cestovné náhrady, prípadné ubytovanie a pod. Pozrite si aj čo všetko vás čaká pri nástupe do zamestnania v Rakúsku.

Ponuky pre prácu v Rakúsku nájdete na týchto najväčších portáloch:

Aktuálne ponuky práce v Rakúsku zo stránok Profesia.sk
Kariera.sk – sekcia Rakúsko
Arbeitsmarktservice AMS – Rakúsky úrad práce, najrýchlejší spôsob ako si nájsť prácu v Rakúsku
European JobGuide
Austropersonal.com
JobPilot.at – člen skupiny Monster.at
JobKralle.at
Karierre.at
Jobted.at
Locanto.at
Careesma.at
Berufsförderungsinstitut Wien
Unijobs.at
Job-Consult.com
Jobcenter.at
Jobsearch.at
Stepstone.at
Gastrojobs.com
JobisJob.at
Careerjet.at

Aktuálnu prácu v Rakúsku nájdete na stránkach Rakúskych novín a časopisov:

Die Presse
Der Standard
Kurier.at
Krone.at
KleineZeitung.at
Nachrichten.at
Oscars.li (gastronómia)
Salzburger Nachrichten
Tiroler Tageszeitung

 

Nezabudnite, že prácu v Rakúsku si bez problémov môžete nájsť aj cez našu platformu Job4gastro 🙂 A to úplne bez poplatkov za sprostredkovanie

job4gastro - jednoduchý spôsob ako si nájsť prácu v Rakúsku